(1)
Wygralak, P. Rola Ojców Kościoła W Budowaniu Społeczeństwa Chrześcijańskiego W Afryce Prokonsularnej (I-V W.). VP 2019, 72, 7-26.