(1)
Kalinkowski, S. ś.p. Ks. Dr Kazimierz Obrycki (1941-2019). VP 2019, 72, 353-357.