(1)
Pyszna, J.; Laurynenka, K. Sprawozdanie Z Wyjazdu Naukowego Do Rzymu Doktorantów Instytutu Historii Kościoła I Patrologii KUL W Dniach 5-11 Maja 2019 R. VP 2019, 72, 335-340.