(1)
Groń, R. LIV Międzynarodowy Kongres Studiów Nad Średniowieczem Oraz Konferencja Studiów Cysterskich I Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 Maja 2019. VP 2019, 72, 340-342.