(1)
Zalewski, D. Rola I Zadania Prezbiterów We Wspólnocie Kościelnej W świetle Pism Tertuliana. VP 2019, 72, 67-78.