(1)
Strękowski, S. Synody W Afryce Prokonsularnej III Wieku Jako Przejaw Kolegialności Biskupów W świetle Kanonów Synodalnych I Listów św. Cypriana Z Kartaginy. VP 2019, 72, 97-120.