(1)
Zmorzanka, A. Posiedzenia Komisji Badań Nad Antykiem Chrześcijańskim KUL W Roku Akademickim 2004/2005. VP 2004, 46, 816-820.