(1)
Kochanek, P. Możliwości Studiów Bizantynologicznych Na Bazie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. VP 2004, 46, 873-881.