(1)
Longosz, S.; StawiszyƄski, W. St. Augustine in the Polish Studies (Bibliography). VP 2003, 44, 521-623.