(1)
Majeran, R. Byt Czy Dobro? Metamorfozy Neoplatonizmu (Lublin, KUL, 7-10 X 2003). VP 2003, 44, 697-703.