Uciecha, A. (2018). Teologiczne podstawy monastycznej mistyki nestoriaƄskiej (syro-orientalnej) w listach Jana z Dalijata. Vox Patrum, 70, 281-294. https://doi.org/10.31743/vp.3210