Wilczyński, M. (2018). Roma capta! – Uwagi na temat relacji o zdobyciu Rzymu w 410 i 455 r. w dziełach wybranych autorów późnoantycznych. Vox Patrum, 70, 311-338. https://doi.org/10.31743/vp.3212