Vopřada, D. (2018). Mowy Quodvultdeusa o symbolu: ponowna ocena jego polemiki przeciw żydom, poganom i arianom. Vox Patrum, 68, 355-369. https://doi.org/10.31743/vp.3364