Turek, W. (2018). Exempla starotestamentalnych kobiet w interpretacji Prima Clementis. Vox Patrum, 66, 9-23. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3442