Wilczyński, M. (2018). Exercitus barbarorum. Organizacja i działania wojsk ludów germańskich osiadłych w V i VI wieku w basenie Morza Śródziemnego. Vox Patrum, 63, 287-305. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3565