Piasecki, D. (2018). Szymon Drzyżdżyk, Chrystologia w perspektywie Mitu Trojańskiego, Horyzonty Dogmatu 3, Kraków 2017, Wydawnictwo Scriptum, ss. 250. Vox Patrum, 70, 719-720. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3655