Szram, M. (2018). Dariusz Kasprzak OFMCap, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I-III wieku, Kraków 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ss. 416. Vox Patrum, 70, 737-740. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3660