Longosz, S. (2018). Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna 1901-2016. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Wydanie trzecie, rozszerzone, poprawione i zmienione, Tyniec – Kraków 2017, Wydawnictwo Benedyktynów, ss. 1098. Vox Patrum, 70, 745-748. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3663