Grzywaczewski, J. (2018). Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Księdzu Profesorowi Markowi Starowieyskiemu (Warszawa, 12 XII 2017). Vox Patrum, 70, 792-804. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3681