Kokoszko, M., Dybała, J., Jagusiak, K., & Rzeźnicka, Z. (2018). Chleb nieodpowiedni dla chrześcijan: moralne zalecenia Klemensa Aleksandryjskiego w konfrontacji z naukowymi ustaleniami Galena. Vox Patrum, 64, 249-291. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3715