Szczur, P. (2018). Przebaczenie grzechów w nauczaniu Jana Chryzostoma. Zarys problematyki. Vox Patrum, 64, 441-459. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3724