Kochanek, P. (2018). Maciej Kokoszko – Krzysztof Jagusiak – Zofia Rzeźnicka, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część I: Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), Byzantina Lodziensia 16, Łódź. Vox Patrum, 68, 615-633. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3747