Figiel, J. (2018). II Międzynarodowa Konferencja o Studiach Patrystycznych. Vox Patrum, 68, 827-828. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3781