Figiel, J. (2018). Międzynarodowy Okrągły Stół: Flores augustini. Augustyńskie florilegia w średniowieczu. Vox Patrum, 68, 828-828. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3782