Figiel, J. (2018). Warsztaty naukowe w Centrum Studiów nad Kulturą Manuskryptów. Vox Patrum, 68, 829-830. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3784