Figiel, J. (2018). Święci bohaterowie (bohaterki). Literackie konstrukcje bohaterstwa w późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej hagiografii (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Ghent, 18-20 II 2016). Vox Patrum, 66, 683-685. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3823