Figiel, J. (2018). Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016). Vox Patrum, 66, 685-688. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3824