Szczur, P. (2014). Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: „Między religio licita a religio regalis – Kościół i teologia czasu przemian” (Lublin, KUL, 21-23 X 2013). Vox Patrum, 61, 669-671. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3924