Figiel, J. (2018). Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych ośrodkach naukowych w 2011-2013 roku. Vox Patrum, 59, 673-685. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3955