Grzywaczewski, J. (2018). Duch Święty jako ten, który dopełnia dzieła Ojca i Syna. Vox Patrum, 60, 147-164. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3984