Krynicka, T., & Longosz, S. (2018). Św. Jan Chryzostom, Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: „Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat”, CPG 4377). Vox Patrum, 56, 579-595. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4244