Longosz, S. (2018). Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2007-2008 roku. Vox Patrum, 53, 869-886. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4388