Longosz, S. (2018). Ogólnopolskie sympozjum w KUL na temat: „Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej”. Vox Patrum, 53, 1079-1080. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4391