Longosz, S. (2018). XV Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 6-11 VIII 2007). Vox Patrum, 53, 1014-1019. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4438