Longosz, S. (2018). Obchody 1600. rocznicy śmierci Jana Chryzostoma w świecie (Sympozja chryzostomiańskie). Vox Patrum, 53, 1024-1032. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4441