Groń, R. (2018). Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, West Michigan University, 8-11 V 2008). Vox Patrum, 53, 1064-1066. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4448