Szczur, P. (2018). Cele chrześcijańskiego małżeństwa w nauczaniu Jana Chryzostoma. Vox Patrum, 53, 95-111. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4457