Stawoska-Jundziłł, B. (2018). Małe dzieci w chrześcijańskiej epigrafice miasta Rzymu i w nauczaniu Jana Chryzostoma. Vox Patrum, 53, 233-243. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4467