Wasilewski, S. (2018). Metody wychowawcze św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum, 53, 433-445. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4479