Kalinkowski, S. (2019). ś.p. ks. dr Kazimierz Obrycki (1941-2019). Vox Patrum, 72, 353-357. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4782