Groń, R. (2019). LIV Międzynarodowy Kongres Studiów nad Średniowieczem oraz Konferencja Studiów Cysterskich i Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 maja 2019. Vox Patrum, 72, 340-342. https://doi.org/10.31743/vp.4821