Zalewski, D. (2019). Rola i zadania prezbiterów we wspólnocie kościelnej w świetle pism Tertuliana. Vox Patrum, 72, 67-78. https://doi.org/10.31743/vp.4833