WILCZYŃSKI, M. Roma capta! – Uwagi na temat relacji o zdobyciu Rzymu w 410 i 455 r. w dziełach wybranych autorów późnoantycznych. Vox Patrum, v. 70, p. 311-338, 12 dez. 2018.