VOPŘADA, D. Mowy Quodvultdeusa o symbolu: ponowna ocena jego polemiki przeciw żydom, poganom i arianom. Vox Patrum, v. 68, p. 355-369, 16 dez. 2018.