WOLIŃSKA, T. Pogańskie idee polityczne w chrześcijańskim świecie. Władza, jej granice i źródła legitymizacji w ocenie autora dialogu περι πολιτικησ επιστημεσ (De scientia politica). Vox Patrum, v. 66, p. 327-351, 16 dez. 2018.