SZRAM, M. Dariusz Kasprzak OFMCap, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I-III wieku, Kraków 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ss. 416. Vox Patrum, v. 70, p. 737-740, 12 dez. 2018.