KOCHANEK, P. VII Brytyjska Konferencja Patrystyczna w Cardiff. Vox Patrum, v. 70, p. 816-816, 12 dez. 2018.