FIGIEL, J. Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016). Vox Patrum, v. 66, p. 685-688, 16 dez. 2018.