SZRAM, M. Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU Nr 40, Kraków 2011, Polska Akademia Umiejętności, ss. 171. Vox Patrum, v. 63, p. 505-508, 16 dez. 2018.