KOCHANEK, P. Prof. dr hab. Edward Zwolski – droga intelektualnego rozwoju i dorobek naukowo-literacki. Vox Patrum, v. 59, p. 591-606, 16 dez. 2018.